Wydawca treści Wydawca treści

Dla mediów

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie jest

Nadleśniczy Wojciech Moskaluk
tel. (75) 734 93 00
e-mai: wojciech.moskaluk@wroclaw.lasy.gov.pl